Videopoker regler

Videopoker

Videopoker

Spelreglerna för videopoker är mycket enkla. Principen är att mata in pengar och sedan trycka på en knapp. Det som kan vara lite knepigt är att veta hur mycket man kan vinna beroende på vad man satsar, och hur man ställer in dessa värden. Läs vidare så förklaras det här.

Hur man börjar

För att spela ett Videopokerspel, släpp bara ner casino marker i INSERT COINS springan och klicka på DEAL knappen. Pokermaskinen kommer att dela ut fem kort till spelaren, alla öppna. Eftersom detta är draw poker, kan ni välja vilka ni vill behålla eller slänga bort av dessa fem kort. Målet är att skapa den bästa poker handen ni kan mellan originaldragningen och den potentiella slutdragningen. Ni måste få ett par i Knektar eller bättre för att få utdelning.

Att byta ut kort

För att behålla ett kort, klicka på HOLD knappen under kortet eller klicka helt enkelt på kortet. En markör kommer att visas som indikerar att kortet skall behållas, och Hold knappen ändras till RELEASE. Om ni ångrar er, klicka Release (eller klicka kortet). Efter valet att hålla kort är valt, klicka DEAL igen för att dra nya kort för de ni valde att slänga bort.

Dessa nydragna kort plus de som ni behöll från den första delningen räknas som er slutliga hand (alltid totalt fem (5) kort), och spelet betalar ut enligt tabellen ovanpå maskinen genom att öka er mynt.

Kostnaden för en spelrunda

Ni kan släppa så många casino-marker ni vill ner i Insert Coins springan. Genom att göra detta kommer er myntkredit att öka, och baserat på myntinställningen för maskinen blir detta den totala insatsen för varje omgång. Videopoker-maskinen kan ställas in å olika myntvärden, till exempel 0,25$ mynt, 1$ mynt eller 5$ mynt. Om ni släpper in en 10$ casino marker i Video Poker maskinen med en 1$ myntinställning, kommer er mynt kredit att vara ”10”. Om ni ändrar myntinställningen till 0,25$, blir myntkrediten ”40”.

De antal marker ni kan satsa per spel kan gå från ett minimum av ett mynt till normalt max fem mynt. Inställningen för antalet mynt satsade per spel visas i COINS BET mätaren. Maskinen brukar automatiskt sätta Coins Bet till ”1” som standard. Varje gång ni klickar på BET ONE, kommer ni att öka er insats med ett mynt.

För att satsa ett maximum av fem mynt med ett enda tryck, klickar ni helt enkelt på BET MAX knappen. Om maskinen är inställd på 5$ i myntvärde och COINS BET är 5, kommer ni att satsa 25$ per hand. När ni väl satt ett COINS BET nummer, kommer maskinen att använda detta värde för varje hand tills ni ändrar till ett nytt värde.

Vad blir utdelningen?

Utdelning är som de visas i tabellen ovanpå maskinen. Utbetalningstabellen har rader som innehåller utbetalningssummor för olika rankade pokerhänder (se lista nedan). Varje rank har flera möjliga utdelningssummor, beroende på antalet i Coins Bet mätaren. Allteftersom ni ändrar Coins Bet värdet, kommer den vertikala kolumnen för utdelningssumma för just det Coin Bet värdet lysas upp.

Som exempel, om ni spelade ett mynt i en 5$ Videopoker maskin och fick en Royal Flush, skulle ni bli krediterad med exempelvis 250 mynt vilket representerar en vinst på 1250$. Om ni hade maxat insatsen till fem mynt i maskinen och fick en Royal Flush, skulle ni till exempel bli krediterad med 4000 mynt – representerades en vinst på 20 000$ på en 5$ maskin!!

Utcheckning av vinsten

När ni har spelat färdigt, kan ni klicka på COINS OUT för att växla ut er myntkredit till casinomarker. Alltefter mynten kommer ut, kommer de multipliceras med myntvärdets inställning (0,25$, 1$ eller 5$) och den resulterande summan kommer att krediteras ert konto.